วิธีแยกหมึกออกจากกระดาษถ่ายเอกสาร [US 6,022,423]  Abstract    Fulltext

abstractน้ำยาที่ใช้แยกหมึกพิมพ์ (Toner) ออกจากกระดาษสำเนาเอกสาร ประกอบด้วย โซเดียม สเทียเรต สารลดแรงตึงผิว เอ็นไซม์ และ ไดเอทิลีน ไกลคอล นอร์มอลบิวทิลอีเทอร์ ส่วนวิธีขจัดน้ำยาแยกหมึกพิมพ์ ออกจากกระดาษนั้นใช้ความร้อนและแรงอัดทำให้กระดาษแห้ง