เรือนเพาะชำเคลื่อนที่ [US 6,622,425 B2]  Abstract    Fulltext

abstractเรือนเพาะชำเคลื่อนที่เป็นรถเข็น ที่มีกะบะใส่น้ำและแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับบรรจุกระถางต้นไม้ และมีโครงสำหรับพยุงฝาครอบกะบะโปร่งแสง เพื่อช่วยรักษาความชื้นภายในเรือนเพาะชำ