ตัวถังรถจักรยาน [US 4,813,583]  Abstract    Fulltext

abstractตัวถังรถจักรยานใช้ติดตั้งที่ล้อหน้าและล้อหลังของรถเพื่อหุ้มกะบะใส่ของหน้าและ ท้ายรถ ทำให้รถแล่นได้เร็วขึ้น เพราะโครงสร้างของตัวถังจะมีผลต่ออากาศพลศาสตร์