เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยแรงคนชนิดเคลื่อนที่ได้ [US 7,129,592B1]  Abstract    Fulltext

abstractการเก็บพลังงานกลที่ได้จากแรงคนไว้ในรูปแรงอัดของสปริงหรือของเหลว และใช้เกียร์เป็นตัวควบคุมการปลดปล่อยพลังงานสำหรับหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะทำให้ผลิตกระแสไฟได้นานโดยไม่ต้องออกแรงบ่อย ๆ