เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือด [US 2005/0,261,560 A]  Abstract    Fulltext

abstractเมื่อวางท่อนแขนที่แท่นของเครื่อง รังสีอินฟราเรดจะผ่านทะลุเนื้อเยื่อลงไปลึก 5 มิลลิเมตร แล้วสะท้อนกลับมายังตัวรับสัญญาณ และนำไปประมวลผลเพื่อแสดงค่าปริมาณ แอลกอฮอล์