คาร์บอนแบล็คจากยางรถยนต์ [WO 2005/0,033,213]  Abstract    Fulltext

abstractการอบยางรถยนต์ด้วยความร้อน 800 องศาเซลเซียส จะทำให้มันสลายตัว และสามารถแยกเอาซิลิกา เส้นลวด กำมะถัน และก้อนน้ำมัน ออกได้โดยร่อนด้วยตะแกรงแม่เหล็ก และเมื่อนำผงคาร์บอนที่ได้ไปอบอีกครั้งและหลังจากนั้นนำไปล้างด้วยกรดเกลือเพื่อขจัดโลหะและกำมะถัน และขจัดซิลิกอนออกด้วยด่างแก่ จะทำให้ได้ผงคาร์บอนที่บริสุทธิ์มากพอที่จะนำไปทำหมึกพิมพ์ได้