ยารักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง [US 2007/0,099,915 A1]  Abstract    Fulltext

abstract : การยับยั้งเอ็นไซม์อินทีเกรส (Integrase) ซึ่งเป็นสารสำคัญในกระบวนการสอดแทรก ดีเอ็นเอ (DNA) ของไวรัสที่เปลี่ยนแปลงมาจากไวรัสอาร์เอ็นเอ (Veral RNA) ช่วยยับยั้งการขยายพันธุ์ของเชื้อโรคได้ดีกว่า การควบคุมเอ็นไซม์ รีเวอส ทรานสคริปเตส (reverse transcriptase) และ โปรตีเอส (Protease) ซึ่งเป็นสารที่ช่วยในการเปลี่ยนไวรัสอาร์เอ็นเอไปเป็นไวรัสดีเอ็นเอ