ที่นั่งสำหรับเด็กในรถยนต์ [US 20070,114,824A1]  Abstract    Fulltext

abstractที่นั่งสำหรับเด็กติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของพนักเก้าอี้หลัง ที่ปรับลงให้อยู่ในแนวราบ เมื่อเกิดการชนกัน พนักเก้าอี้ด้านหน้าจะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับเด็กได้