ด้ามจับเครื่องมือ [US 4,669,342]  Abstract    Fulltext

abstractด้ามจับเครื่องมือ มีส่วนสำคัญที่ช่วยยึดมิให้ด้ามหลุดง่าย คือ ปลายด้ามบากเป็นร่องสำหรับเสียบแท่งเหล็ก ที่ปลายข้างหนึ่งงอเป็นตะขอและปลายอีกข้างหนึ่งเป็นเกลียวสำหรับใส่น็อตยึดแผ่นเหล็กรูปตัววี ซึ่งใช้เป็นตัวรั้งให้แท่งเหล็กกางออก เพื่อให้ปลายตะขอยึดกับเครื่องมือได้แน่น