กระบวนการผลิตซิลค์ไฟโบรอินจากไหม [US 5,853,764]  Abstract    Fulltext

abstractนำเอารังไหม เส้นไหม หรือเศษไหม ใส่ถุงตาข่ายที่มีขนาดช่องตาข่าย 1 ไมครอน และแช่ในด่าง pH 11.5-12 ที่อุณหภูมิ 90-100 องศาเซลเซียส นาน 1-4 ชั่วโมง หรือนานกว่านี้ ทั้งนี้ขึ้นกับความหนาของเสนไหม หลังจากนั้นนำไปลางเอาด่างออกด้วยน้ำแล้วทำให้แห้ง และบดให้มีขนาด 3-6 ไมครอน