บรรจุภัณฑ์ [US 4,712,728]  Abstract    Fulltext

abstractบรรจุภัณฑ์นี้ทำด้วยกระดาษเมื่อพับกระดาษเป็นกล่อง ฝาด้านบนจะถูกดัดแปลงให้เป็น หูหิ้วได้ในตัว