ถุงมือนักกอล์ฟ [US 4,639,947]  Abstract    Fulltext

abstractถุงมือนี้มีกระเป๋าสำหรับใส่ที่ทำเครื่องหมายตำแหน่งลูกกอล์ฟบนพื้นสนาม (ball marker) ติดอยู่ที่ด้านหลังมือด้วย