น้ำพุแต่งสวน [US 3,298,609]  Abstract    Fulltext

abstractรูที่เจาะตรงด้านข้างของฐานท่อพ่นน้ำ จะทำให้น้ำในอ่างวนเป็นวง ลูกบอลที่ลอยอยู่จึงเคลื่อนเข้ามาตรงปลายท่อพ่นน้ำ และถูกยกขึ้นด้วยแรงฉีดของน้ำ และลูกบอลลูกถัดไปก็จะเคลื่อนมาแทนด้วยแรงน้ำวนแล้วถูกยกขึ้นด้วยแรงฉีด จึงทำให้เห็นลูกบอลลอยขึ้นและตกกลับลงมาในอ่างน้ำพุวนเวียนอยู่อย่างนั้น