กระเป๋าเดินทางและตาชั่ง [US 7,084,357]  Abstract    Fulltext

abstractเมื่อบรรจุของใส่กระเป๋า จุดรับแรงกดของของในกระเป๋าที่มุมทั้งสี่ของก้นกระเป๋า จะส่งสัญญาณไปยังเครื่องประมวลผล และค่าน้ำหนักรวมจะแสดงที่ช่องแสดงผลที่อยู่ด้านบนใกล้กับหูกระเป๋า