ยางไม้กฤษณา [US 7,638,145]  Abstract    Fulltext

abstractการเจาะรูตามลำต้นของต้นกฤษณา (Aquilaria Gonystylus) ให้ลึกถึงชั้นของเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ – เกลือแร่ (Xylem) และสอดท่อให้อากาศถ่ายเทได้ จากนั้นจึงใส่สารเคมีหรือเชื้อราเข้าไป จะกระตุ้นให้ต้นกฤษณาสร้างยาง