การสกัดทองจากซากแผงวงจรไฟฟ้า [US 6,986,192]  Abstract    Fulltext

abstractการสกัดทองโดยแช่ซากแผงวงจรที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ในสารละลายที่ประกอบด้วยน้ำ 2 ส่วน และ กรดมิวราติค (muratic acid) 1 ส่วน แล้วเติมทองแดงซัลเฟต (copper sulfate) ลงไปในสารละลาย อัตราส่วน 1 ปอนด์ ต่อ สารละลาย 1 แกลลอน ผ่านกระแสไฟ 0-400 วัตต์ลงไป โดยควบคุมความถี่ให้อยู่ที่ 7 kHz -1 megahertz และมีอุณหภูมิอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ทองจะแยกตัวลอยอยู่ที่ผิวหน้า ส่วนนิเกิลและทองแดงนั้นสามารถทำให้ตกตะกอนออกจากสารละลายได้ จึงสามารถสกัดทองออกจากแผงวงจรไฟฟ้าได้บริสุทธิ์ถึงร้อยละ 95.5