เครื่องทำเมล็ดพืชให้แห้งด้วยพลังลม [US 4,524,528]  Abstract    Fulltext

abstractเครื่องทำเมล็ดพืชให้แห้งนี้ ประกอบด้วยกังหันลมติดตั้งบนหลังคาและมีแกนต่อกับกระบอกสูบภายใน ทำหน้าที่ขับเคลื่อนสายพานลำเลียงเมล็ดพืชเข้าสู่ท่อและล้นออกทางด้านบนของท่อ ทำให้มีการหมุนเวียนช่วยให้เมล็ดพืชแห้งเร็วขึ้น