อิฐดูดซับน้ำ [US 2010/0,133,166]  Abstract    Fulltext

abstractอิฐดูดซับน้ำนี้สามารถดูดซับน้ำและกักเก็บน้ำไว้ได้ปริมาณมาก มีต้นทุนในการผลิตต่ำเนื่องจากใช้ทรายและเรซินเป็นวัสดุในการผลิต สามารถใช้ปูผิวถนนหรือทางเท้าได้ และยังใช้เป็นทางน้ำไหล ทำให้มีการระบายน้ำได้ดีขึ้น ช่วยในการกรองน้ำ เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ำฝนอย่างเต็มที่