แว่นตากันง่วง [US4875030]  Abstract    Fulltext

abstract : อุปกรณ์ส่งเสียงปลุกที่ติดตั้งอยู่ที่ขาข้างหนึ่งของแว่นตา ถูกควบคุมการทำงานด้วยแสงที่ส่องงมาจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ที่ขาแว่นอีกข้างหนึ่ง เมื่อทางเดินของแสงถูกปิดกั้น เพราะผู้สวมแว่นกระพริบตาอุปกรณ์จะส่งเสียงตื่น