ลูกกรงหน้าต่างที่ใช้เป็นบันไดหนีไฟได้ [WO 85/02,441]  Abstract    Fulltext

abstractลูกกรงคู่ใช้ติดตั้งซ้อนกันในกรอบหน้าต่างเพื่อกันขโมย แต่สามารถใช้เป็นบันไดหนีไฟได้ โดยปลดล็อคและผลักลูกกรงออกนอกกรอบหน้าต่าง ลูกกรงที่ซ้อนอยู่จะแยกออกและห้อยต่อปลายล่างของลูกกรงที่ยังติดอยู่กับกรอบหน้าต่างจึงใช้เป็นบันไดได้