หลอดทานได้สำหรับบริโภคเครื่องดื่ม [US 2018/0,192,803]  Abstract    Fulltext

abstractหลอดสำหรับบริโภคเครื่องดื่ม หรือ หลอดดูดน้ำทำจากวัสดุที่บริโภคได้ ประกอบด้วย น้ำหรือน้ำผลไม้ สารก่อเจล สารให้ความหวาน สารเพิ่มความข้นหนืดหรือทำให้คงตัว และสารฮิวเมกเตนท์หรือสารพลาสติไซซิ่งที่ช่วยให้ขึ้นรูปได้ รวมถึงสารให้กลิ่นและสี ผ่านกระบวนการอัดขึ้นรูปและทำให้แห้งด้วยอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสม หลอดดูดน้ำทานได้นี้สามารถใช้กับเครื่องดื่มเย็นนานประมาณ 1 ชั่วโมง โดยไม่มีสีหรือกลิ่นออกมาในเครืองดื่ม