เครื่องเก็บเกี่ยวพืชผลแบบเคลื่อนที่ที่มีระบบขจัดฝุ่นละออง [US 8,191,346]  Abstract    Fulltext

abstractระบบขจัดฝุ่นละอองสำหรับต่อเข้ากับรถเก็บเกี่ยวพืชผลประเภทถั่วเปลือกแข็งและผลไม้ เช่น ถั่วอัลมอนด์ ส้ม หลังจากรถเก็บผลผลิตขึ้นมาจากพื้นดิน การขจัดฝุ่นละอองมี 2 ขั้นตอน คือ 1) ใช้ใบพัดดูดอากาศเข้ามาในเครื่องเพื่อแยกสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดใหญ่ เช่น ใบไม้ ต้นหญ้า ออกจากผลผลิต อากาศที่ผ่านขั้นตอนนี้มีฝุ่นละอองปนอยู่ 2) ใช้ท่อดักฝุ่นซึ่งมีหัวฉีดพ่นละอองน้ำให้ฝุ่นละอองในอากาศมีขนาดใหญ่ขึ้นและติดที่ขนแปรง ทำให้อากาศที่ปล่อยสู่ภายนอกมีฝุ่นละอองลดลง