หน้ากากพร้อมออกซิเจนสำหรับใช้ในเหตุเพลิงไหม้ [CN 103,566,500]  Abstract    Fulltext

abstractหน้ากากพร้อมออกซิเจนสำหรับใช้ในเหตุเพลิงไหม้มีขนาดเล็ก สามารถพกพาได้ ประกอบด้วยส่วนของหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นควันได้ พร้อมเครื่องผลิตออกซิเจนภายในหน้ากากสำหรับใช้ในการหายใจเพื่อรอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิสูง