ไม้จิ้มฟัน/ไม้เสียบอาหารบริโภคได้ [US 2005/0,202,128]  Abstract    Fulltext

abstractไม้จิ้มฟันหรือไม้เสียบอาหารนี้ผลิตได้จากวัตถุดิบหลายชนิด เช่น ถั่ว ธัญพืช ผลไม้ และผักชนิดต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มกลิ่น รส ที่หลากหลายให้กับอาหาร สามารถบริโภคไปพร้อมกับอาหารที่เสียบไม้ไว้ หรือบริโภคภายหลังจากรับประทานอาหารนั้นหมดไปได้ เป็นการช่วยขจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ไม้จิ้มฟันผลิตจากไม้ธรรมชาติ ทั้งในด้านความสะอาดของไม้ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค และความแหลมคมที่ก่อให้เกิดอันตรายได้