A : การประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งมักจะต้องใช้เทคโนโลยีหลายอย่างประกอบกัน ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีที่มีในเอกสารสิทธิบัตรเก่าด้วย เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีแต่ละอย่างมีความก้าวหน้าไม่เท่ากัน มีเทคโนโลยีหลายอย่างในเอกสารสิทธิบัตรเก่าที่ยังไม่ได้นำมาใช้ ผลิตภัณฑ์ เพราะในขณะนั้นเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกับเทคโนโลยีในเอกสารสิทธิบัตรเก่านั้นยังไม่พัฒนาให้ดีพอ เช่น โทรทัศน์สี มีการจดสิทธิบัตรไว้ก่อนที่จะนำมาผลิตขายเป็นเวลานานหลายสิบปี

กลับไปหน้า คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสิทธิบัตร