รายชื่อแฟ้มสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง (Patent File)

รหัสแฟ้ม ชื่อเรื่อง  
PAT. FILE 236 Firefighter Supporting Robot  
PAT. FILE 235 Cannabis Extraction  
PAT. FILE 234 Eco- Drinking Straw  
PAT. FILE 233 Lithium ion battery recycling  
PAT. FILE 232 Fine particulate removal for air purification  
PAT. FILE 231 Air pollution remediation system for fine particulate on road  
PAT. FILE 230 Avocado utilization  
PAT. FILE 229 Marigold extract  
PAT. FILE 228 Mangosteen peel extract  
PAT. FILE 227 Mangosteen extract  
PAT. FILE 226 Lemongrass essential oil  
PAT. FILE 225 Beverages from lemongrass  
PAT. FILE 224 Cosmetics from lemongrass  
PAT. FILE 223 Thermal mud  
PAT. FILE 222 Curry paste and curry sauce  
PAT. FILE 221 Medicine and extract from Gac (Momordica cochinchinensis)  
PAT. FILE 220 Canna Indica  
PAT. FILE 219 Chocolate containing vitamins  
PAT. FILE 218 Process for removing caffeine from coffee  
PAT. FILE 217 Roofing products with solar reflectance  
PAT. FILE 216 Noni juice  
PAT. FILE 215 Mask for use in case of fire  
PAT. FILE 214 Drone control system  
PAT. FILE 213 Asphalt-rubber paving and flooring  
PAT. FILE 212 Rubber paving and flooring  
PAT. FILE 211 Banana storage  
PAT. FILE 210 Strawberry extract  
PAT. FILE 209 Mulberry extract  
PAT. FILE 208 Curcuma extract  
PAT. FILE 207 Ginger extract  
PAT. FILE 206 Alarm disc brake lock  
PAT. FILE 205 Method for determination of nitrosamines  
PAT. FILE 204 Vibration test apparatus  
PAT. FILE 203 Anti-hair loss shampoo  
PAT. FILE 202 Smoked fish products  
PAT. FILE 201 Tea pouch and bag packages  
PAT. FILE 200 Motorcycle safety helmet with lighting system