กรรมวิธีแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งเส้นใยแก้วนำแสง

กรรมวิธีบดเส้นใยแก้วที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งใยแก้วนำแสง ประกอบด้วยการบดหยาบเพื่อให้ได้เส้นใยแก้วบดหยาบ และการบดละเอียดโดยใช้สารช่วยบด เช่น อะลูมินัมไฮดรอกไซด์ ทรายควอตซ์ ปูนไลม์ ขนาดของสารช่วยบดอยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 5.0 มิลลิเมตร อัตราส่วนโดยน้ำหนักของเส้นใยแก้วต่อสารช่วยบดอยู่ระหว่าง 25 ต่อ 75 ถึง 95 ต่อ 5
Patent No.  US 9,682,382
Title :  Method for processing optical fiber wastes
Inventor :  Michael Riess (Kerpen, DE) ; Jorg Ulrich Zilles (Koln, DE) ; Nicola Panic (Kerpen, DE)
Assignee :  QUARZWERKE GMBH (Frechen, DE)
Abstract :  The present invention relates to a process for comminuting glass fibers from waste glass-based fibrous materials.
Patent web :  ลิงก์เว็บไซต์
ชนิดวัสดุ Recycle :  Plastic Polymer Composite ; พลาสติก พอลิเมอร์ คอมพอสิต
ประเภทเอกสาร :  Patent ; สิทธิบัตร