ใบเสร็จรับเงินที่รีไซเคิลไปพร้อมถุงช้อปปิ้งพลาสติกได้

ใบเสร็จรับเงินที่ทำจากกระดาษบางครั้งก็ถูกลืมแยกออกมาจากถุงช้อปปิ้งพลาสติก เมื่อถุงพลาสติกที่มีกระดาษใบเสร็จรับเงินถูกทิ้งและนำไปรีไซเคิล เส้นใยในเยื่อกระดาษอาจทำให้ตะแกรงในกระบวนการรีไซเคิลอุดตัน หรือเกิดตำหนิตอนขึ้นรูปพลาสติก เพื่อแก้ปัญหานี้จึงมีการคิดนวัตกรรมใบเสร็จรับเงินที่ทำจากเทอร์มอพลาสติกอย่างพอลิเอทิลีนหรือพอลิโพรพิลีน ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดเดียวกับวัสดุที่ใช้ทำถุงช้อปปิ้งพลาสติก  เพื่อให้สามารถรีไซเคิลใบเสร็จรับเงินไปพร้อมกับถุงพลาสติกสำหรับช้อปปิ้งได้เลย ส่วนประกอบของใบเสร็จรับเงินพลาสติก เช่น พอลิเอทิลีนหรือพอลิโพรพิลีน สารสีที่ช่วเยเพิ่มความทึบทำให้สามารถพิมพ์และอ่านได้ สารปรับลดความเงาของฟิล์มสี

ที่มา : 

AU 729,542 Recyclable printable media Click Link
Inventor(s) Ewing, William D.
Applicant(s) William D Ewing
A printable tape of a thermoplastic material for use in cash registers to improve the efficiency of the check out process and enhance the post consumer recyclability of the plastic bags used by the stores. The tape comprises a thermoplastic material, typically polyethylene or polypropylene, a pigment to provide sufficient opacity such that printing on the printable media is readable and a sufficient amount of a matting agent to improve the printability of the printable media.