กรรมวิธีสกัดสารต้านออกซิเดชันจากเปลือกผลไม้

กรรมวิธีสกัดสารพอลิฟีนอลซึ่งเป็นสารต้านออกซิเดชันจากเปลือกผลไม้ เช่น เปลือกแอปเปิล โดยใช้น้ำร้อนทำให้ลดการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ ขั้นตอนการสกัดพอลิฟีนอลจากเปลือกแอปเปิล ประกอบด้วย การผสมเปลือแอปเปิลกับน้ำที่อุณหภูมิ 70-100 องศาเซลเซียส ทิ้งไว้ให้เกิดการย่อยสารในเปลือกผลไม้ออกมาในน้ำ สกัดสารต้านออกซิเดชัน ซึ่งคือ พอลิฟีนอล ออกมาจากสารละลายน้ำ ด้วยการกรองหรือปั่นแยก หรือใช้ทั้ง 2 วิธีร่วมกัน และทำให้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยวิธีแยกส่วนของเหลว-ของเหลวโดยใช้ตัวทำละลาย เช่น เอทิลอะซีเตท หรือใช้วิธีโครมาโทกราฟี สารพอลิฟีนอลิกที่สกัดได้อาจนำมาทำให้แห้งเพื่อให้ได้สารสกัดแห้ง สำหรับเปลือกแอปเปิลอาจนำทำให้แห้งและบดเป็นผงก่อนผสมกับน้ำร้อน

ที่มา : GB 2,506,667 Extraction of antioxidants from fruit waste
Inventor : Laura Massini; Catherine Barry-Ryan; Ana B. Martin-Diana
Assignee : Dublin Inst of Tech
A method of processing fruit peel to provide an extract, the method comprising the steps of mixing the peel with water at a temperature in the range of 70 100 °C to give an aqueous mixture; allowing digestion of the fruit material in the aqueous mixture, and extracting antioxidant material from the mixture. The peel is preferably apple peel, and the antioxidants are polyphenols. The peel may be dried, and may be in the form of a powder or particulate before being mixed with water. The antioxidant material may be extracted using one or more of filtration and centrifugation. After extraction the aqueous juice may be purified by liquid-liquid partitioning, using a solvent such as ethyl acetate, or chromatographic techniques. The extract may be dried to provide a solid extract.