ชื่อเรื่อง : การเคลือบส่วนของโลหะที่มีค่า
ผู้แต่ง : Saito, Juji; Tanimura, Kozo; Taira, Haruo
แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 04 42,881 [92 42,881], 3 pp.
บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The surface of precious metal parts is coated with a transparent ceramic layer (av. thickness 1-3 µm) to prevent color change or defect. Thus, a golf ball marker from Ag alloys was sputtered with an AIN-bsed transparent ceramic layer. The coated maker showed blackening resistance to H2S and high adhesion.
บทคัดย่อ (ไทย) : ผิวหน้าของส่วนที่เป็นโลหะที่มีค่าถูกเคลือบด้วยชั้นที่เป็นเซรามิกโปร่งแสงซึ่งมีความหนาโดยเฉลี่ยประมาณ 1-3 ไมโครเมตรเพื่อป้องกันการเปลี่ยนสีและความเสียหาย ดังนั้นจึงเคลือบตัวกำหนดจุดของลูกกอล์ฟ (golf ball marker) ที่ผลิตจากซิลเวอร์อัลลอยด์ด้วย AIN-bsed ซึ่งเป็นชั้นเซรามิกโปร่งแสง โดยชั้นที่เคลือบดังกล่าวสามารถทนทานต่อการเกิดสีดำที่เกิดจากไฮโดรเจนไดซัลไฟด์ (H2S) และมีการยึดเกาะสูง 
ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic
ประเภทเอกสาร : patent
หมายเลขอ้างอิง : 117:196604b