ชื่อเรื่อง : เซรามิกสำหรับฉนวนป้องกันเสียง

ผู้แต่ง : Myasaka, Hiroshi; Ookushi, Atsushi; Tanigaki, Akira.

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 06 42,071 [94 42,071], 3 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Porous ceramics are coated with water repellents to a pick up wt. of ≥0.1% A ceramic article was dipped in an aq.soln. of Polon MF 22 (silicone) and dried to from an article with 0.7% Polon and showing good sound insulation over 10 yr.

บทคัดย่อ (ไทย) : เซรามิกที่มีรูพรุนถูกเคลือบด้วยสารป้องกันน้ำเพื่อเพิ่มน้ำหนัก ≥0.1% โดยชิ้นงานถูกจุ่มลงในสารละลาย Polon MF 22 (silicone) และทำให้แห้ง ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานมีสาร Polon 0.7% และสามารถนำไปผลิตเป็นฉนวนป้องกันเสียงได้ดีและใช้งานได้นานมากกว่า 10 ปี

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 121:37758w