ชื่อเรื่อง : วิธีการเทแบบโดยใช้แรงดันเพื่อความเที่ยงตรงแทนการเทแบบโดยใช้มือ

ผู้แต่ง : Erdmann, Dieter.

แหล่งข้อมูล : Keram. Z. 1996, 48(5), 381-384, 386-387 (Ger).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Productivity and quality improvement in the cup handle prodn. by using pressure molding instead on manual molding is described. The use of pressure molding requires less finishing work on the casting seams of the handle, and the lower shrinkage of the pressure mold handles allows a greater processing interval during the garnish. The economic efficiency of the process is greatly dependent on the bath size and on the obtainable overall savings made possible by the automation of the prodn. process. The investigations were completed by a comparison of 4 plastic mold materials with regard to their processing properties and wear.

บทคัดย่อ (ไทย) : บทความนี้นำเสนอการปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพในการผลิตของการเทแบบโดยใช้มือ โดยใช้การขึ้นรูปแบบใช้แรงดันแทนการขึ้นรูปด้วยมือ การใช้แรงดันในการขึ้นรูปทำให้การตกแต่งรอยต่อภายหลังน้อยลง และการหดตัวที่ลดลงจากการใช้แรงดันสามารถเพิ่มกระบวนการในระหว่างการตกแต่งให้มากขึ้น ประสิทธิภาพของกระบวนการในการช่วยลดต้นทุนขึ้นอยู่กับขนาดของ bath size และ กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้เพื่อความสมบูรณ์ของการศึกษาทดลอง ได้ทำเปรียบเทียบวัสดุแม่แบบพลาสติก 4 ชนิด เพื่อพิจารณาคุณสมบัติในกระบวนการผลิตและการสึกหรอ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 125:151520v