ชื่อเรื่อง : บล็อคสำหรับปูทางเดินซึ่งมีคุณสมบัติให้น้ำซึมผ่านได้และมีการแลกเปลี่ยนความร้อน

ผู้แต่ง : Kimura, Hajime; Otani, Mitsunobu; Sugawara, Hiromichi.

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 09,119,106 [97,119,106], 3 pp (Japan).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Water-permeating blocks (e.g.,ceramic blocks) for pavement have water permeation coeff. ≥1x10-2 cm/s, porosity 20-50% and bending strength ≥ 40 kg/cm2. The water- permeating blocks are paved on the road surface, and a heating mechanism provided with heat exchange pipes is installed at the bottom of the water-permeating blocks.

บทคัดย่อ (ไทย) : บล็อกซึ่งมีคุณสมบัติให้น้ำซึมผ่านได้ เช่น เซรามิคบล็อก สำหรับปูทางเดินมีค่าสัมประสิทธิ์ในการให้น้ำซึมผ่านได้ ≥1x10-2 ซม./วินาที ความพรุน 20-50% และความแข็งแกร่งในการดัดโค้ง40 kg/ตร.ซม. บล็อคดังกล่าวจะนำมาปูบนผิวหน้าของถนนและมีกลไกเกี่ยวกับความร้อนด้วยการแลกเปลี่ยนความร้อนผ่านท่อซึ่งติดตั้งที่ด้านล่างของบล็อค

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 127:54802x