ชื่อเรื่อง : การผลิตกระเบื้องโดยการรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งและเครื่องมือที่ใช้ในการกำจัดของเสีย

ผู้แต่ง : Matsubayashi, Junji.

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 11 157,915 [90 157,915], 4 pp. (Japan).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Manuf. of the tiles involves the following steps; (1) pulverizing wastes (i.e., tires, golf balls, plastics, tiles, stones), (2) mixing with dust generated at quarry, soils, and sands, (3) placing films or crushed glass or ceramics on the bottom of molds at first, and introducing the raw material mixts. In the molds, and (4) pressure heating. Pulverizing app. for the manuf. is also claimed.

บทคัดย่อ (ไทย) : การผลิตกระเบื้องเกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอนดังนี้ (1) เศษเหลือทิ้งจากการกำจัดของเสีย (เช่น ยางรถยนต์ ลูกกอล์ฟ พลาสติก กระเบื้อง หิน) (2)  การผสมดินและทราย (3) การวางแผ่นฟิล์มหรือเศษแก้วหรือเซรามิกตรงด้านล่างของเครื่องอัดแบบก่อนจะผสมวัตถุดิบให้เข้ากันในเครื่องอัดแบบ (4) ความดัน ความร้อนที่ใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการกำจัดของเสีย

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 131:22349w