ชื่อเรื่อง : การทำคอนกรีตจากอนุภาคของเซรามิก

ผู้แต่ง : Kono, Tetsuo.

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 2000 192,585, 4 pp. (Japan).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The title form contg. nos. of small pores inside mainly comprises ceramic particles, and is obtained by solidification of the particles with cement and H2 O. The main raw material for the form may be carbides obtained by incinerating garbage and ceramic particles obtained by pulverizing waste glass, waste roofing tiles, waste china, etc. Prehardened concrete is poured into a mold composed of the forms to give concrete products unified with the mold as surface materials. The form has high strength and waste materials can be efficiently used as raw materials.

บทคัดย่อ (ไทย) : ชื่อเรื่องที่มีเนื้อหาข้างในเกี่ยวข้องกับจำนวนรูพรุนขนาดเล็ก รายละเอียดหลักส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอนุภาคเซรามิก ซึ่งมีการแข็งตัว (solidification) เมื่อทำปฏิกิริยากับซีเมนต์และน้ำ วัตถุดิบหลักสำหรับทำคอนกรีตอาจเป็นคาร์ไบด์ (carbides) จากเถ้าเผาขยะ (incinerating garbage) และอนุภาคเซรามิกจากเศษแก้วบดละเอียด (pulverizing waste glass), เศษกระเบื้องมุงหลังคา (waste roofing tiles), ของเสียจากวัสดุที่ผลิตจากประเทศจีน (waste china) เป็นต้น ก่อนการแข็งตัวของคอนกรีต คอนกรีตจะถูกราดลงในเครื่องอัด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีผิวหน้าเหมือนเครื่องอัด และมีความแข็งแรง เป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งให้เกิดประสิทธิภาพในการทำเป็นวัตถุดิบอื่นๆ ต่อไปได้

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 133:93538j