ชื่อเรื่อง : ภาชนะทนความร้อนสำหรับใช้ในการรับประทานอาหารที่ทำให้มีผลเสียต่อผู้รับประทานช้าลงโดยการใช้สารเปลี่ยนสถานะ

ผู้แต่ง : Chamkins, Mark Ross.

แหล่งข้อมูล : PCT Int. Appl. WO 03 79,869, 21 pp. (Eng).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : An article of tableware comprises a surface for holding food or drink, a layer of phase-change material that is capable of being in a super – cooled state at room temp. (25º) and that is in thermal contact with the surface the phase change layer, which may be secured in a recess. An initiator is provided for initiating the solidification of the phase change material, when in a super-cooled state, so  that the heat given out heats the tableware. The thickness of the layer of phase-change material does not exceed 6 mm so that the phase-change material can be regenerated using a std. 65º dishwasher cycle. The method is applicable to plates, mugs, bowls, place mats, or warming trays of glazed ceramic material or glass, optionally with a plastic thermal insulation on the bottom

บทคัดย่อ (ไทย) : ภาชนะสำหรับใช้ในการรับประทานอาหารมีส่วนของผิวหน้าที่ต้องสัมผัสอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นชั้นของสารเปลี่ยนสถานะ (phase-change material) ที่สามารถบรรจุอาหารที่มีอุณหภูมิเย็นมากได้ขณะอยู่ที่อุณหภูมิห้อง (room temperature : 25 องศาเซลเซียส) และอาหารที่ร้อนด้วยซึ่งทำให้ปลอดภัยได้โดยการเตรียมสารตั้งต้น (initiator) ที่ทำให้เกิดการแข็งตัว (solidification) ของสารเปลี่ยนสถานะในช่วงแรก เมื่อภาชนะใส่อาหารอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เย็นมาก ความร้อนจะถ่ายเทกับภาชนะใส่อาหาร ความหนาของชั้นของสารเปลี่ยนสถานะต้องไม่เกิน 6 มิลลิเมตรเพื่อที่สารเปลี่ยนสถานะจะทำงานได้ขณะล้างภาชนะที่อุณหภูมิมาตรฐาน 65 องศาเซลเซียส วิธีการนี้ใช้ได้กับจานใส่อาหาร เหยือกน้ำ ชาม ที่รองจาน (place mats) ถาดสำหรับอุ่นที่ทำจากเซรามิกหรือแก้วเคลือบเงา โดยทั่วไปจะมีฉนวนป้องกันความร้อนที่เป็นพลาสติก (plastic thermal insulation) อยู่ด้านล่าง

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 139:278538b