ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีใหม่สำหรับผลิตวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูป

ผู้แต่ง : Kravchuk, A. A.

แหล่งข้อมูล : Ref. Int., Ser.: Keram. Prom-st. 1979, (1), 10-12 (Russ).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Molding materials were obtained from 96 tailings of ceramic ware prodn. and 4% wet-enriched kaolin and contained clay materials 49.4, feldspars 19.5, quartz 21.5, and porcelain chips 9.6%. Na5P3O10 was added as the thinning agent and peptizer. The slip had d. 1.65-1.68 g/cm3. The molding mass had plasticity 4.6, firing shrinkage 11.6% , plastic strength 14.4 x 104 Pa, and d. 2.08 g/cm3.

บทคัดย่อ (ไทย) : วัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูป (molding materials) รวบรวมมาจากหางแร่ 96 ชนิดของกระบวนการผลิตภาชนะเซรามิก โดยมีดินขาวเคโอลิน (kaolin) 4 เปอร์เซ็นต์และดินเหนียว 49.4 เปอร์เซ็นต์, แร่เฟลด์สปาร์ 19.5 เปอร์เซ็นต์, ควอตซ์ 21.5 เปอร์เซ็นต์ โดยชิ้นพอร์ซเลนที่มีองค์ประกอบของโซเดียมไตรพอลิฟอสเฟต (Na5P3O10) 9.6 เปอร์เซ็นต์ ใช้เติมเป็นสารลดความข้น (thinning agent) และสารย่อยยาง (peptizer) เพื่อให้ผลผลิตที่ได้จากการขึ้นรูปมีความหนาแน่น 1.65-1.68 กรัมต่อตารางเซนติเมตร น้ำหนักในการขึ้นรูปจะมีสภาพพลาสติก (plasticity) 4.6 การหดตัวหลังเผา (firing shrinkage) 11.6 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงของพลาสติก (plastic strength) 14.4 x 104 ปาสคาล (Pa) และความหนาแน่น 2.08 กรัมต่อตารางเซนติเมตร

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 92:63365t