ชื่อเรื่อง : แนวทางการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบของเศษเหลือทิ้งจากบ้านเรือนในอุตสาหกรรมเซรามิกและเศษเหลือทิ้งอื่นๆ ที่มีส่วนประกอบของเศษเหลือทิ้งในเขตเมือง

ผู้แต่ง : Ristic, Milutin M.

แหล่งข้อมูล : Ceram. Inf. 1985, 20(226), 28-35 (Eng/Ital).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A review, with 18 refs., on efforts in the brick, tile, porcelain, china, glass, refractory, and mineral beneficiation industries to recycle in-house wastes and to use waste materials from other industries and unusual sources in the manuf. of useful products

บทคัดย่อ (ไทย) : จากการรวบรวมเอกสารอ้างอิง 18 ฉบับ พบว่ามีการพยายามทำอิฐ กระเบื้อง พอร์ซเลน ดินขาว (china clay) และการใช้ประโยชน์สูงสุดจากอุตสาหกรรมแร่โดยการนำเศษเหลือทิ้งจากบ้านเรือนกลับมาใช้ใหม่ และการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอื่นๆ และแหล่งที่มาอื่นๆ ในการผลิตผลผลิตที่นำมาใช้ประโยชน์ได้

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 103:199853d