ผู้แต่ง : Heyt, Nico

แหล่งข้อมูล : Neth. Appl. NL 91 01,791, 9 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : 17 May 1993, Appl. 91/1,791, 24 Oct 1991; 9 pp. The inorg. Material is a clay obtained from dredging activities and/or as the gangue from coal mines, may be incorporated in the products, e.g., fly ashes and coal ashes. The greenware is heat-treated at<550,esp.200-300º.

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 119:123535m