ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยชน์จากเศษแร่เพอร์ไลต์ ดินเบา และดินตะกอนที่อุดมด้วยแร่ธาตุจากอุตสาหกรรมอาหารสู่การผลิตเซรามิก

ผู้แต่ง : Fischer, Wolfgang; kosobudzki, Achim

แหล่งข้อมูล : Ger. Offen DE 4,440,745, 4 pp.(Ger)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Water-,protein-and/or fat-or oil-contg. perlite, kieselguhr and fuller’s earth sludges from the food the industry are used singly or in 2- or 3-component mixts. as an additive to clay for manufg. starting materials for fired structural ceramics and earthenware. Perlite and kieselguhr sludges are used for creating a bulk d. <1 kg/dm3 and improving the heat and sound insulating properties. Oil-and fat-contg. sludges, alone or mixed with protein-contg. perlite and/or kieselguhr sludges are added esp. as heat transfer agents. The water content of the sludges is ≤65%.

บทคัดย่อ (ไทย) : น้ำ โปรตีน และ/หรือ ไขมัน หรือน้ำมันที่มีองค์ประกอบของแร่เพอร์ไลต์ (perlite) ดินเบา (kieselguhr) และดินตะกอนที่อุดมด้วยแร่ธาตุ (fuller’s earth sludges) จากอุตสาหกรรมอาหารซึ่งใช้ส่วนผสมเดี่ยวหรือส่วนผสม 2-3 ส่วนเป็นสารเติมแต่งให้กับดินเหนียวเพื่อผลิต วัสดุสำหรับเผาเป็นเซรามิกที่ใช้ในงานก่อสร้าง และเครื่องปั้นดินเผา (earthenware) เพอร์ไลต์และตะกอนของดินเบาถูกนำมาผลิตให้มีความหนาแน่นรวม (bulk density) น้อยกว่า 1 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรและปรับปรุงคุณสมบัติความเป็นฉนวนความร้อน (heat  insulating) และฉนวนกันเสียง (sound insulating) น้ำมันและไขมันที่มีส่วนประกอบของตะกอนอย่างเดียวหรือผสมกับโปรตีนที่มีแร่เพอร์ไลต์ และ/หรือ ตะกอนดินเบาเพิ่มเข้ามาใช้เป็นตัวช่วยในการถ่ายเทความร้อน (heat transfer agents) ปริมาณน้ำที่อยู่ในกากตะกอนมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 65 เปอร์เซ็นต์

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 125:65463x