ชื่อเรื่อง : การผลิตแม่แบบคอนกรีตสำหรับปูทางเดินซึ่งมีคุณสมบัติให้น้ำผ่านได้

ผู้แต่ง : Kawashima, Seiji; et.al

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 2003 206,504, 7 pp.(Japan)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : In The molded concretes, The binders comprise composites of cement and asphalt emulsions. The aggregates may comprise steelmaking slags, waste ceramics, waste glasses, waste plastics, molten slags of wastewater treatment sludges, etc. The manufg. Process involves mixing aggregates 100, cement 1-25, asphalt emulsions 1-25 parts, and cement admixts. As required, compacted under vibration, aging the obtained molded articles at 5-80º

บทคัดย่อ (ไทย) : แม่แบบคอนกรีต มีสารยึดเกาะซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบของซีเมนต์และแอสฟัลท์

ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ กากถลุงจากการผลิตเหล็กกล้า เซรามิกเหลือทิ้ง เศษแก้ว เศษพลาสติก เศษโลหะ เศษโลหะหลอมจากโคลนในการบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ กระบวนการผลิตประกอบด้วยการผสมส่วนผสมต่างๆ ดังกล่าว 100 ส่วน ซีเมนต์ 1-25 ส่วน แอสฟัลท์ 1-25 ส่วน และซีเมนต์เพิ่มเติมตามต้องการ อัดแน่นภายใต้การสั่นสะเทือน บ่มชิ้นงานแม่แบบที่ 5-80ºC

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 139:137423y