ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งเซรามิกในส่วนของการก่อสร้าง

ผู้แต่ง : Koyuncu, H.; Guney, Y.; Yilmaz, G.; Koyuncu, S.; Bakis, R.

แหล่งข้อมูล : Key Engineering Materials 2004, 264-268 (Pt. 3, Euro Ceramics VIII), 2509-2512 (Eng),

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Trans Tech Publications Ltd. Ceramic wastes causing a serious problem are polluting the environmental problem in Eskisehir region, Turkey. In this paper, were studied three wastes, ceramic mud wastes (CMW), crushed ceramic tile wastes (CCTW) and ceramic tile dust wastes (CTDW). The waste reused as an alternative construction materials in the backfill material with lime, zeolite, and cement and as a road sub-base material with natural soil, sand and crushed aggregate, and as a concrete block material with cement mixt.,and as an improving expansive soil material with Na-bentonite. According to the results of these expts., a remarkable decrease of zinc (Zn) was reused as a construction materials. CCTW were used for cement mixt. prodn. In substitution of aggregates with dosage of 175 kg/m3. Swelling pressure and swelling percent of Na-bentonite clay mixed with 40% CCDW decreased 86% and 57%, resp.

บทคัดย่อ (ไทย) : บริษัท Trans Tech Publications จำกัด ได้ทำประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งเซรามิกที่เป็นปัญหารุนแรงและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในเขต Eskisehir ประเทศตุรกี โดยศึกษาจากเศษเหลือทิ้ง 3 ชนิดคือ โคลนเซรามิก (ceramic mud wastes (CMW)) เศษกระเบื้องเซรามิกที่หัก (crushed ceramic tile wastes (CCTW)) และเศษของผงกระเบื้องเซรามิก (ceramic tile dust wastes (CTDW)) เศษเหลือทิ้งเซรามิกเหล่านี้เป็นทางเลือกในการผลิตเป็นวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างในการเป็นวัสดุเติมเต็มให้กับดินปูน แร่ซีโอไลท์ (zeolite) และซีเมนต์ และเป็นที่รองพื้นถนน (road sub-base material) ให้กับดินธรรมชาติ ทราย และเศษปรักหักพัง เป็นส่วนผสมในซีเมนต์เพื่อทำอิฐบล็อกปูถนน และเป็นตัวช่วยปรับปรุงการขยายของหน้าดินกับโซเดียมเบนโทไนท์ (Na-bentonite)จากผลการทดลองเป็นการช่วยลดการใช้แร่สังกะสี (Zn) ในการก่อสร้างได้ CCTW ใช้เป็นส่วนผสมในการทำซีเมนต์ สามารถแทนที่ในส่วนผสมได้ถึง 175 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความดันของการพองตัว (Swelling pressure) และเปอร์เซ็นต์ในการพองตัวของดินเหนียวโซเดียมเบนโทไนท์ที่ผสมกับ 40% CCDW มีค่าลดลง86% and 57% ตามลำดับ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 141:336379e