ชื่อเรื่อง : เครื่องตัดชิ้นยางแบบต่อเนื่องเพื่อนำไปรีไซเคิล

ผู้แต่ง : Edson, Gerald  E. ; Brown, William F.; Thomson, Paul G.

แหล่งข้อมูล : US 5,927,627, 10 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : An improved continuous crumbing machine for recycling rubber tires and other materials such as polyethylene containers, gypsum, hardboard, tin cans, glass jars and bottles. The device comprises a pair of rotating rolls having negative rake teeth of interlocking sprocket design formed on the outer periphery of each roll. The materials to be fragmented or crumbed are fed between pairs of rotating rollers having negative rake teeth. A plurality of stages of rotating rollers are placed in series to obtain the desired particle size.

บทคัดย่อ (ไทย) : เครื่องตัดชิ้นยางแบบต่อเนื่องเพื่อนำไปรีไซเคิล สามารถใช้กับวัสดุอื่นๆ เช่น ภาชนะที่เป็นโพลิเอทิลีน ยิปซัม แผ่นกระดานแข็ง กระป๋อง กระปุกแก้วและขวดแก้ว อุปกรณ์ประกอบด้วยลูกกลิ้งคู่ซึ่งลูกกลิ้งแต่ละแถวมีซี่ล็อคด้านนอก วัสดุที่จะนำเข้าไปตัดจะถูกใส่บริเวณตรงกลางของลูกกลิ้ง ซึ่งมีซี่ไว้สำหรับบด การใช้ลูกกลิ้งซึ่งมีซี่บดสามารถติดตั้งได้หลายชุดเพื่อได้ขนาดของชิ้นวัสดุตามความต้องการ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Rubber

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5927627A1.pdf