ชื่อเรื่อง : กระบวนการทำให้ชิ้นยางแห้งอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องสำหรับนำไปรีไซเคิล

ผู้แต่ง : Yu, Chun-An and Shiao, Chai-I

แหล่งข้อมูล : US 5,303,661

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A dry process for speedy and continuous treatment of discarded or used rubber waste is disclosed wherein discarded rubber waste is pulverized into particles of 20-40 mesh and is transmitted to an air tight vessel in which the pulverized rubber waste is indirectly preheated at a temperature between 100.degree.-200.degree. C.; and is then delivered to a fast reactor in which many additives, such as process oil, minerals, rosin and zeolite, are blended with the pulverized rubber waste. The mixture is further stirred by way of a motor to permit the process oil to effectively penetrate into the pulverized rubber waste; and is finally refined to get useful recycled rubber material.

บทคัดย่อ (ไทย) : กระบวนการทำให้ชิ้นยางเหลือทิ้งหรือยางที่ใช้แล้วแห้งอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยชิ้นยางจะถูกทำให้เป็นชิ้นเล็กๆ ขนาด 20-24 mesh และส่งผ่านท่อลมเพื่อให้ความร้อนทางอ้อมที่อุณหภูมิระหว่าง 100-200°C จากนั้นจะถูกส่งไปยังถังปฏิกิริยาซึ่งจะใส่สารเติมแต่ง เช่น น้ำมัน แร่ธาตุต่างๆ โรซินและซีไอไลต์ ผสมเข้ากับชิ้นยาง ของผสมดังกล่าวจะถูกคนให้เข้ากันโดยใช้มอเตอร์เพื่อให้น้ำมันกับชิ้นยางผสมเข้ากันได้ดีขึ้น และสุดท้ายจะนำมาทำให้บริสุทธิ์เพื่อให้ได้วัสดุที่เป็นยางรีไซเคิล

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Rubber

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5303661A1