ชื่อเรื่อง : การรีไซเคิลพลาสติก

ผู้แต่ง : Bergeron, Claude

แหล่งข้อมูล : US 6,734,216

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : There is provided a method for recovering energy from glass windshields removed from vehicles which comprises the step of separating a polyvinyl butyral polymer from the glass in a windshield and using the recovered polyvinyl butyral polymer as a fuel to replace a fossil fuel in an energy creating plant or alternatively to use the polyvinyl butyral polymer as an adhesive.

บทคัดย่อ (ไทย) : วิธีการนำพลังงานมาใช้จากแก้วในกระจกหน้ารถยนต์ที่ไม่ใช้งานแล้ว ประกอบด้วยขั้นตอนการแยกโพลิไวนิล บิวไทรอล โพลิเมอร์ออกจากแก้วในกระจกหน้ารถยนต์ และนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนพลังงานจากถ่านหินในการสร้างโรงผลิตพลังงาน หรือใช้เป็นวัสดุประเภทกาว

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US6734216B2.pdf