ชื่อเรื่อง : วิธีการรีไซเคิลพลาสติกเหลือทิ้งที่มีสไตรีนโพลิเมอร์เป็นส่วนประกอบ

ผู้แต่ง : Suka, Motoshi

แหล่งข้อมูล : US 5,824,709

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A waste plastic containing a polymer such as polystyrene polypropylene or ABS resin is dissolved in a solvent to form a solution of the waste plastic at an elevated temperature. The solution is filtered to remove labels or other adhered foreign debris. The filtrate is heated to a temperature of 200.degree.-300.degree. C. under a pressure of 1-75 torrs to remove the solvent by evaporation, and the resulting plastic melt is extruded into pellet whereby the waste plastic is recovered. On the other hand, the solvent separated by the vacuum-evaporation is condensed by a water-, brine- and/or refrigerant-cooled condensers, refined by a vacuum-evaporated and recycled to use it as a solvent for the incoming subsequent waste plastic. The pelleted styrene recycle product is free of debris such as labels and accordingly has a good color. Moreover, this recycle product has a good transparency when the waste plastic is transparent.

บทคัดย่อ (ไทย) : พลาสติกเหลือทิ้งประกอบด้วยโพลีเมอร์ เช่น โพลีสไตรีน โพลิพรอพิลีน หรือ ABS resin จะถูกนำมาละลายด้วยตัวทำละลาย เพื่อทำให้เป็นสารละลายพลาสติกในอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น สารละลายจะถูกกรองเพื่อแยกฉลากและสิ่งตกค้างอื่นๆ ส่วนที่ผ่านการกรองจะถูกนำมาให้ความร้อนจนถึง 200-300°C ภายใต้ความดัน 1-75 torrs เพื่อแยกตัวทำละลายออกโดยการระเหย พลาสติกที่ถูกหลอมจากขั้นตอนนี้จะถูกทำให้เป็นเม็ด หรือในอีกลักษณะหนึ่งตัวทำละลายที่ถูกแยกโดยการระเหยแบบสุญญากาศจะถูกควบแน่นเป็นของเหลว โดยใช้น้ำ น้ำเกลือ และ/หรือเครื่องควบแน่นแบบเย็น ทำให้บริสุทธ์โดยการระเหยแบบสุญญากาศและนำกลับมาใช้ใหม่เป็นตัวทำละลายในครั้งต่อไป ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลสไตรีนที่ถูกทำให้เป็นเม็ด จะไม่มีสิ่งตกค้างอื่นๆ เช่น ฉลาก รวมทั้งมีสีที่สวย มีความโปร่งแสงที่ดีหากพลาสติกเหลือทิ้งที่นำมาทำมีความโปร่งแสง

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5824709A1.pdf