ชื่อเรื่อง : ตะกร้าบรรจุถุงพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิล

ผู้แต่ง : Sectish, Michael G.

แหล่งข้อมูล : US 5,711,499

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A plastic shopping bag recycling wastebasket, comprising a shopping bag having a pair of plastic handles, a rectangular wastebasket having a predetermined rectangular dimension, a predetermined height dimension and an open top having a bulb-type rim therearound; and four longitudinal slots, each of the four slots being disposed in a different corner of the basket. The slots receive and retain in place the pair of handles after the shopping bag is inserted in the basket. The handles are disposed externally of the basket when received and retained in the four slots. Four concave cavities extend downward from the rim with each of the four cavities disposed in a different corner of the basket. The associated one of the four slots are disposed at the bottom of an associated one of the four cavities. The four cavities assist in the pair of handles engaging the four slots.

บทคัดย่อ (ไทย) : ตะกร้าบรรจุถุงพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิล ซึ่งประกอบด้วยถุงพลาสติกที่มีหูจับ 2 ข้าง ตะกร้ามีรูปทรงสี่เหลี่ยม ด้านบนตะกร้าบริเวณขอบจะมีปุ่มโดยรอบ มีช่องตามแนวยาว 4 ช่อง แต่ละช่องถูกจัดวางตามมุมต่างๆ ของตะกร้า ช่องดังกล่าวจะยึดหูจับทั้ง 2 ข้างของถุงพลาสติก โดยหูจับจะอยู่ด้านนอกของตะกร้า และขอบของแต่ละช่องจะมีส่วนต่อด้านล่าง

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5711499A1.pdf