ชื่อเรื่อง : กระบวนการทำให้แก้วที่ผ่านการแยกให้บริสุทธิ์

ผู้แต่ง : Paul Genestie

แหล่งข้อมูล : US 4,583,695

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : This invention discloses a process and apparatus for purifying recovery glass for recycling and reuse. The necessity for manual sorting techniques is minimized due to the invention's unique process of mechanical purification, in parallel, carried out on separate granulometric portions of the recovery glass.

บทคัดย่อ (ไทย) : กระประดิษฐ์นี้นำเสนอกระบวนการและอุปกรณ์ในการทำให้แก้วที่ผ่านการแยกให้บริสุทธิ์ เพื่อนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ ความจำเป็นของเทคนิคการคัดแยกด้วยมือจึงถูกใช้น้อยลง เพราะกระบวนการจากการประดิษฐ์นี้มุ่งเน้นในการการทำให้แก้วบริสุทธิ์โดยใช้วิธีทางกายภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถคัดเลือก granulometric portions ของแก้วที่ผ่านการแยกได้ด้วย

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US4583695A.pdf