ชื่อเรื่อง : อุปกรณ์เปลี่ยนพลาสติกเหลือทิ้งให้เป็นน้ำมัน

ผู้แต่ง : Tsutomu Kusayanagi

แหล่งข้อมูล : WO 2011007392 (A1)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : An apparatus in which unmolten matter neither stays nor solidifies and which can be stably and continuously operated. The efficiency of reduction into oil can be heightened. The apparatus needs no long screw feeder and renders plant size reduction possible. The apparatus, which is a continuous apparatus for the reduction of a waste plastic into oil, comprises a melting device which melts a crushed waste plastic, a decomposition device which further heats the molten waste plastic to gasify the plastic, a device which recovers, as a product oil, a gas bled from the decomposition device, and a residue recovery device which recovers the residue from the decomposition device, the devices being successively connected. In the melting device and the decomposition device, the waste plastic is conveyed by a screw feeder constituted of a cylinder and a rotating screw disposed in the cylinder. The blade (7a) of the screw (7) of the screw feeder (5) has notches (46) formed in at least the region thereof which corresponds to the initial stage of the melting of the crushed waste plastic in the melting device.

บทคัดย่อ (ไทย) : อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลาสติกเหลือทิ้งให้กลายเป็นน้ำมัน เป็นอุปกรณ์ซึ่งไม่หลอมละลาย สามารถคงรูปได้ตลอดกระบวนการและมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลาสติกเป็นน้ำมัน อุปกรณ์ดังกล่าวไม่ต้องใช้อุปกรณ์สำหรับการป้อนวัตถุดิบซึ่งเป็นสายพานยาว ทำให้ลดขนาดพื้นที่การผลิตได้ อุปกรณ์ประกอบด้วยเครื่องมือหลายส่วนที่เชื่อมต่อกัน ได้แก่ เครื่องหลอมละลายเพื่อหลอมพลาสติกที่ผ่านการบดหรือตัดเป็นชิ้นแล้ว เครื่องย่อยสลายเพื่อให้ความร้อนที่สูงขึ้นสำหรับพลาสติกที่ผ่านการหลอมให้กลายเป็นก๊าซ เครื่องแยกผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำมันและเครื่องแยกส่วนเหลือทิ้งจากเครื่องย่อยสลาย สำหรับเครื่องหลอมละลายและเครื่องย่อยสลายนั้น พลาสติกเหลือทิ้งจะถูกลำเลียงโดยใช้อุปกรณ์ป้อนวัตถุดิบที่เป็นเกลียวหมุนและใบพัดของเกลียวหมุนจะมีร่องซึ่งอยู่ภายในอุปกรณ์ทรงกระบอก

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : WO2011007392.pdf