ชื่อเรื่อง : การวิจัยของจีนเกี่ยวกับการใช้วัสดุเหลือทิ้งจากถ่านหินในเซรามิกส์ วัสดุทนไฟ และซีเมนต์

ผู้แต่ง : Li, N. and Han, B.Q.

แหล่งข้อมูล : Advances in applied ceramics 105 (1)  2006 : 64-68

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Disposal of coal mine waste (gangue) presents a serious environmental problem. In the present paper, applications of siliceous and kaolinitic gangues in ceramics, refractories and cementing materials are reviewed. Coal  gangues series mullite, superfine ß-SiC and Si3N4 powder have been prepared from siliceous gangue and carbon black, anthracite or bituminous coal. Using kaolinitic gangue with few impurities as raw materials, Al2O3-SiC and sialon-SiC composite powders, and sialon series  powders including ß-sialon, O-sialon and X phase have also been synthesized successfully. Kaolinitic gangues  has been used to produce porous ceramics, cordierite, cordierite-mullite insulating brick, anorthite lightweight brick and other lightweight aggregates. Calcined coal gangue had high activity of volcanic ash and may be used as a cement admixture. Alkali activation is another effective method of improving the strength of coal gangue based alkaline cementitious materials

บทคัดย่อ (ไทย) : ในปัจจุบันของเสียที่มาจากการทำเหมืองถ่านหินหรือ Coal gangue มีเป็นจำนวนมากและเป็นปัญหาอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีการนำของเสียเหล่านี้ซึ่งแบ่งได้เป็นสองชนิดได้แก่ Siliceous gangue และ Kaolinitic gangue นำมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปัญหา ในบทความนี้จะกล่าวถึงการสังเคราะห์ผงเซรามิกและวัสดุเซรามิกจากของเสียเหล่านี้ คือ

     1) Siliceous gangue เป็นของเสียที่มีส่วนประกอบหลักเป็น SiO2 ส่วน Kaolinitic gangue มีส่วนประกอบหลักเป็นแร่ดินขาว (Al2O3⋅2SiO2⋅2H2O) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในวัสดุเซรามิกและสามารถเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ผงเซรามิกได้หลายชนิด

     2) Mullite เป็นวัตถุดิบที่ใช้กันอย่างมากในอุตสาหกรรมเซรามิกและสามารถเตรียมได้จากKaolinitic gangue กับแร่ Bauxite ส่วน SiC เตรียมได้จาก Siliceous gangue กับสารประกอบคาร์บอน เช่น Carbon black, Anthracite และ Bituminous นอกจากนี้การสังเคราะห์ Siliceous gangue ภายใต้บรรยากาศ Ar และควบคุมความดันของ CO ทำให้ได้ผง Si3N4 สารเชิงประกอบ Al2O3-SiC เตรียมได้จาก Kaolinitic gangue กับสารประกอบคาร์บอนที่อุณหภูมิสูง Sialon และสารเชิงประกอบ Sialon-SiC ก็สามารถเตรียมได้จาก Coal gangue ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน

     3) Kaolinitic gangue ยังได้ใช้ในการผลิตวัสดุเซรามิกที่สำคัญได้แก่ เซรามิกที่มีความพรุนตัวโดยที่คาร์บอนและน้ำจะถูกเผาไล่ออกไปแล้วเกิดเป็นรูพรุนขึ้น อิฐฉนวนชนิด Cordierite, Cordieritemullite

เตรียมได้จาก Coal gangue และ Magnesite ซึ่งทำให้ได้อิฐฉนวนที่มีคุณสมบัติทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิฉับพลันได้ดีและมีค่าการนำความร้อนต่ำ วัสดุทนไฟที่มีน้ำหนักเบาเตรียมได้จาก Coal gangue, Kyanite และ Wollastonite นอกจากนี้ Coal gangue ที่ผ่านการ Calcine แล้วสามารถใช้เป็นส่วนผสมในซีเมนต์และช่วยปรับปรุงความแข็งแรง

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : Journal

หมายเหตุ : ขอสำเนาเอกสารฉบับเต็มได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2201-7252